Prskalica AGRON u osnovnom setu sadrži:

1. Šasije
2. Rezervoara sa poklopcem
3. Razvodnika sa regulatorom pritiska, manometrom, slavinom mešača i razvodnim slavinama
4. Pumpe, smeštene na šasiji ispod rezervoara, vezane usisnim crevom za usisni filter, a potisnim crevom za razvodnik
5. Usisnog filtera
6. Hidropneumatskog mešača, spojenog crevom za slavinu na razvodniku
7. Razvodnih creva uređaja za prskanje
8. Uređaja za prskanje

Tehničke karakteristike prskalice Agron:

1. Pumpa BM 65/30 ili ZETA 85
2. Rezervoar: polietilenski, zapremine 220 litara
3. Sita:
– izrađena su od sintetičko plastičnih materijala
– nalaze se na ulazu u rezervoar, usisnom filteru i na svakoj mlaznici-dizni u protivkapajući uređaj
4. Mešač : Hidropneumatski

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od materijala otpornih na hemikalije

Osobine dodatnih uređaja

Uređaj za prskanje

Ima radni zahvat 6m. Sastoji se od tri sekcije, od kojih dve spoljen mogu menjati nagib tako da se mogu prskati ratarski (niski) usevi i voće.
Podesiv je po visini do 3m i po širini 6m.
Sadrži 12 mlaznica (4+4+4). Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.

Uređaj za ratarsko prskanje može biti 6, 8 ili 10m.
Uređaj može imati tri ili pet sekcija i 12 do 20 mlaznica (4+4+4; 2+4+4+4+2; 4+4+4+4+4).
Mlaznica je sa pljosnatim mlazom i lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja.

Štap sa podešavajućim rasprskavanjem

Dužina rasprskivača kod Agron prskalica može biti od 0,6m do 1m. Prečnik otvora mlaznice je 2mm (opciono 1,5mm i 2,5 mm). Razvodno crevo je 8m.
Horizontalni domet je 12-13m, a vertikalni 1-12m (zavisno od radnog pritiska, širine mlaza i vremenskih prilika).

Uređaj za voće

Sastoji se od dva kotura-namotaja creva od 40m i dva štapa sa podešavajućim rasprskivačem.

Prskalica sa italijanskom pumpom

– Pumpa Zeta 85
– Tri klipa
– 85 lit/min
– 440 litara

CENA SA PDV-om je 495 eura + dodatni uređaj

Prskalica sa slovenačkom pumpom

– Pumpa Agromehanika BM 65/30
– Dva klipa
– 65 lit/min
– 440 litara

CENA SA PDV-om je 505 eura + dodatni uređaj
Ratarski uređaj 6 metara – 100 eura
Voćarsko ratarski uređaj 6 m – 100 eura
Ratarski uređaj 8 m – 131 eura
Ratarski uređaj 10 m – 163 eura
Voćarski uređaj – 142 eura
Herbicidni uređaj – 163 eura

SPECIJALNA PONUDA! AKCIJA!

Prskalica sa poljskom pumpom:

– Pumpa P 100 – K
– Dva klipa
– 120 lit/min
– Poljski regulator
– 440 litara / 8 m CENA SA PDV-om je 540 eura
– 440 litara / 10 m CENA SA PDV-om je 572 eura