traktorske-prskaliceI TEHNIČKI OPIS:

Prskalica AGRON u osnovnom setu sastoji se od:

- šasije

- rezervoara sa poklopcem

- razvodnika sa regulatorom pritiska, manometrom, slavinom mešača i razvodnim slavinama

- pumpe, smesštene na šasiji ispod rezervoara, vezane usisnim crevom za usisni filter, a potisnim crevom za razvodnik

- usisnog filtera

- hidropneumatskog mešača, spojenog crevom za slavinu na razvodniku

- razvodnih creva uredaja za prskanje

- urđaja za prskanje.

Po želji kupca u mogućnosti smo da je opremimo
dodatnim setovima. (videti poglavlje III)

    II   TEHNICKI PODACI     

Prskalica  AGRON ima sledeće karakteristike:

  • pumpa: BM 65/30 ili ZETA 85
  • rezervoar: polietilenski, zapremine 220, 330, 440 i 700 litara
  • sita: izradena su od sintetičko plastičnih materijala; nalaze se na ulazu u rezervoar, usisnom filteru i na svakoj mlaznici - dizni uz protivkapajući uređaj
  • mesšač:

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od materijala otpornih na hemikalije.

KARAKTERISTIKE pumpi date su u tabelama:

BM 65/30 Slovenija                             ZETA 85 Italija

Protočna količina ;/ui )65
Radni pritisak max. (bar)20
Br. obrtaja nom. /ob wan)550
Potrebna snaga /rw)3,1
Broj membrana2
Masa (r/13
UljeSAE 90

 

Protočna količina j/c›r)85
Radni pritisak max. (bar)20
Br. obrtaja nom. (obr/min)550
Potrebna snaga rw)3,1
Broj membrana3
Masa (kg)13
UljeSAE 30

delovi pumpe

III  OSOBINE DODATNIH UREĐAJA

Uređaj za prskanje

Ima radni zahvat 6m. Sastoji se od tri sekcije, od kojih dve spoljne mogu menjati nagib tako da se mogu prskati i ratarski (niski) usevi i voće. Podesiv je po visini do 3m i po širini do 6m. Sadrži 12 mlaznica (4+4 + 4). Mlaznica je sa pljosnatim mlazom lepezastog oblika sa filterom i uređajem protiv kapanja. Moguće je po zahtevu ugraditi mlaznice- dizne sa konusnim podešavajućim mlazom.

Uređaj za ratarsko prskanje

Zavisno od zahteva, radni zahvat moze biti 6, 8 ili 10m. Uređaj može imati tri ili pet sekcija i 12 do 20 mlaznica (4+4+4;  2+4+4+4+2;  4+ 4+ 4+ 4+ 4;).  Mlaznica  je sa pljosnatim mlazom lepezastog oblika sa filterom i uredajem protiv kapanja.

Štap sa podešavajućim rasprskavanjem

DuŽina rasprskivača 0,6 do 1m. Prečnik otvora mlaznice je 2mm (opciono 1,5 i 2,5mm). Razvodno crevo je 8m. Horizontalni domet je 12-13m,  a  vertikalni  1-12m (zavisno od radnog pritiska, širine mlaza i vremenskih prilika).

Uređaj za voće

Sastoji se od dva kotura – namotaja creva od po 40m i dva štapa sa podesavajućim rasprskivačem.

ODRŽAVANJE PRSKALICE

Za dugotrajan rad prskalice treba se pridržavati strogo odredenih pravila pri upotrebi.

VAZNO JE:

– Prskalicom sme da rukuje samo lice koje je obučeno za rad sa njom;

– Pre upotrebe prskalicu treba detaljno pregledati i pripremiti za upotrebu u skladu sa uputstvom.

– Prskalicu upotrebljavati sa odgovarajućim traktorom

-Posebnu pažnju obratiti pri povezivanju prskalice na traktor

-Voditi računa da pritisak u akumulatoru pritiska za vreme rada

-Voziti traktor agregat unapred određenom brzinom a brzine regulisati isključivo stepenom prenosa ručicom menjača jer na taj način istim gasom istim brojem obrtaja priključnog vratila 540′ 550 dobijamo optimalni režim rada pumpe tj. prskalice.

– Koristiti iskljucivo originalne rezervne delove kod servisiranja.

 

 

Prskalica se pušta u rad uključivanjem izlaznog vratila na koje je preko kardana povezana mpa. To se postize za
vreme mirovanja traktora postavljanjem poluge na zadnjem mostu traktora u odgovarajući položaj (vidi uputstvo za rukovanje traktorom).

Rastvor za prskanje se priprem u samom rezervoaru. U rezervoar se sipa čista voda a onda hemijsko sredstvo preko ulaznog sita. Da bi rastvor bio kvalitetan potrebno je uključiti hidropneumatski mešač otvaranjem slavine mešača i isti koristiti pri vožnji do mesta prskanja jer je onda intenzitet mešanja pojačan.
Preporučuje se da se (ako su hemijska sredstva u prahu ili masti) rastvor napravi u drugim posudama i tako već pripremljen sipa u rezervoar.
Zavisno od tipa prskanja otvore se odgovarajuće slavine, odvrne se maksimalno navrtka regulatdra pritiska i ručica
regulatora pritiska postavi u polozaj „NE PRSKA“. Uključi se radno vratilo da radi i podesi „gasom“ na približno na 550 ob/min. Kada je to uradeno podesi se zel]eni pritisak zavrtanjem navrtke regulatora pritiska, rucica regul tora pritiska se postavi u polozaj „PRSKA“ i počinje prskanje. Vazno je da se promena brzine kretanja traktora i žIjeni pritisak ne postizu „gasom“ već promenom stepena prenosa i regulacijom na regulatoru pritiska.

PUŠTANJE PRSKALICE U RAD

Konstrukcija usisnog filtra pojednostavljuje operaciju održavanja. Sve što je potrebno uraditi je odvrnuti navrtku dna filtera i izvući dno filtera. Filter se automatski zatvara sprečava isticanje tečnosti iz rezervoara
ako je rezervoar pun. Izvuče se filterski ulozak – sito i dobro ispere vodom. Potom se u telo filtera vrati sito, stavi dno filtera, zavrne navrtka dna filtera i prskalica je spremna za dalji rad.

ODRŽAVANJE PRSKALICE

Prva zamena ulja se vrši posle 20 sati rada a nakon toga na svakih 200 radnih sati ili jednom godišnje. Kod menjanja ulja obavezna je kontrola stanja membrana. Oštećene ili nagrižene membrane obavezno menjati novim. Zamena membrana se preporučuje na svakih 200 sati.

Za proveru membrana prvo se odviju vijci, skinu bočne komore i pažljivo pregledaju strane membrana i istovremeno se ispušta ulje.

Pumpa se sastavlja obrnutim redosledom. Pre sastavljanja obavezno treba da se opere unutrašnjost pumpe i vitalni delovi naftom. Pri montaži treba obratiti pažnju na položaj ventila. Potom se doliva novo ulje. Kod dolivanja novog ulja više puta okrenuti vratilo pumpe da se istisne vazduh između klipa i membrane.

Prskanje uredajem za prskanje

Zavisno od količine tečnosti koja treba da bude isprskana na 1 ha zemIjišta, potrebno je odabrati pritisak tečnosti i brzinu kretanja traktora. Obzirom su brzine određene konstrukcijom traktora, a izlazna osovina za pogon pumpe treba da ima približno optimalan broj obrtaja (oko 550ob-min), potrebno je papučom gasa obezbediti pravilan rad traktora a nastojati da brzinom kretanja traktora pokrijemo željenu površinu prskanja.

Zeljena potros”nja sredstava za prskanje po hektaru određuje se podešavanjem brzine traktora i pritiska prskanja. Za to se koristi sledeća tabela (vidi tabelu na sledecoj strani).
Prskanje štapovima sa podešavajućim rasprskivačima
Pri upotrebi uređaja za voće – podešavajućih rasprskivača, treba koristiti pritisak koji obezbđuje dobro rasprskivanje tečnosti kao i domet mlaza.

Količina tečnosti koju izbacuje rasprskivač reguliše se promenom mlaznice – dizne (sa većim i manjim otvorom) a količina tečnosti koja se nabacuje na voće reguliše se rukovanjem sa rasprskivačem.

Po završetku rada – prskanja prskalicu uvek treba dobro oprati čistom vodom vodeći računa da svi delovi prskalice budu temeljno oprani. Posebno treba oprati one delove koji su bili u dodiru sa zaštitnim sredstvima i hemikalijama, pri čemu treba koristiti pritisak od 10 bara. Ovo zbog toga što u stanju mirovanja dolazi do razlaganja rastvora i koncentracije hemikalija koje nepovoljno deluju na zaptivne materijale i delove od gume, skraćujući im vek trajanja, jer su oni tada izloženi nenormalnim uslovima rada.
ODRŽAVANJE PRSKALICE

Ulazno i izlazno sito takođe treba dobro oprati.
Zglobove kardana mazalicom treba povremeno mazati tovatnom mašću, sve dok nova mast ne izbije na površinu. Ispuštenim uljem iz pumpe treba povremeno, sa po nekoliko kapi, podmazati zglobove uređaja za prskanje, navoje zavrtnjeva koji se cešće odvijaju i st.
Gumena creva ne izlagati nepotrebnoj suvišnoj toploti i suncu, a naročito voditi računa o njima kada prskalica nije u upotrebi, već je uskIadištena. Creva treba da budu savijena u kotur prečnika oko 1 metar. U zimskom periodu, ukoliko prskalica nije zaštićena od smrzavanja, obavezno iz pumpe treba iscediti svu tečnost, obaranjem pumpe na leđa i odvijanjem usisnog voda, s tim da se osovina vratila okrene 5-6 puta da bi voda izašla iz komora. Mraz je najveći neprijatelj pumpe, ukoliko se u njoj zatekne tečnost.
Za pravilno održavanje prskalice potrebno je malo vremena i gotovo beznačajna materijalna sredstva, što je čini veoma ekonomičnom za korisćenje. Pravovremena nabavka rezervnih delova omogućava da je prskalica uvek spremna za rad. Svi delovi prskalice su serijske izrade i po naručivanju se dopremaju naručiocu.