Nošeni atomizeri-orošivači E-serija

Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. „atomiziranje“ se postiže dvostrukim dejstvom:

1.) Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice

2.) Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora. Proizvode se u više tipova i to AM-440E i AM-660E.

Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidropneumatski mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska. Radno kolo ventilatora ima lopatice pomerljivog položaja. Zaokretanjem lopatice reguliše se brzina protoka vazduha i reguliše domet i rasprskivanje tečnosti u maglu (25000m3/h). Dizne su dvostrane – zaokretne sa keramičkim pločicama različitih prečnika otvora (1,2-2mm). Rezervoar zapremine 400 i 600 litara od polietilena koji u svom sastavu sadrži i rezervoar od 15 litara za čistu vodu, potrebnu za pranje ruku i rezervoar za pranje tj ispiranje sistema (pumpa, filter, razvodnik i dizni).

 

E-seriju čine atomizeri-orošivači koji su usaglašeni sa evropskim standardima koji u svom sklopu omogućavaju momentalno pranje-ispiranje prskalice čistom vodom po završetku prskanja. Time se dodatno omogućava da se produži radni vek atomižera-orošivača kao i lakše održavanje.

 

 

Karakteristike pumpi koje ugrađujemo:

 

Comet APS-51Comet APS-71
 Membrane (klip)33
 Protok (l/min):5171
 Pritisak (bar)4050
 Broj obrtaja (o/min)550550

 

 

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

 

Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)

 

 

Nošeni atomizer АМ-440E – CENA NA UPIT

Nošeni atomizer АМ-660E – CENA NA UPIT

Dalje u tabelama je dat prikaz svih verzija atomizera E-serije.

Model prskalice AM-440EAM-660E
Zapremina (lit)440660
Broj rezervoara33
Tip pumpe Membranska Membranska
Model pumpeAPS-51APS-51
Broj membrana33
Pritisak (bar)4040
Protok tečnosti (l/min)5050
Masa (kg)
Dimenzije (ŠxDxV) (mm)
Pripadajući uređajiUAM-3UAM-3
Prečnik ventilatora (mm) 800 800
Prečnik uređaja (mm) 900 900
Broj mlaznica 12 12