Traktorska prskalica Bata (Čačak), ima za namenu zaštitu ratarskih kultura kao i zaštitu u voćarstvu i vinogradarstvu.

Uređajima za nisko prskanje 5m, 8m i 11m zahvata radi se na zaštiti ratarskih kultura.
Uređajem za bočno i visoko prskanje radi se zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu.

 Prskalica Bata za traktor Toma Vinković ima za namenu zaštitu ratarskih kultura kao i zaštitu u voćarstvu i vinogradarstvu.

Uređajima za nisko prskanje 5m radi se na zaštiti ratarskih kultura.
Uređajem za bočno i visoko prskanje radi se zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu.

Traktorske prskalice koriste se za ratarsko prskanje, prskanje vinograda i voćnjaka te
za različite druge namene. Namenjene su za tretiranje zaštitnim sredstvima kod zaštite
bilja te uništavanja korova. Takođe su moguće različite druge primene kao što su pranje, dezinfekcija i sl.