Jesenje plavo prskanje koštičavih voćaka

Posle zabrane upotrebe tzv „žutih sredstava“ (kreozan, selinon i dr.), uporno ukazujemo na potrebu ZAŠTITE VOĆAKA bakarnim preparatima u jesen, na kraju vegetacije. 
Masovnija pojava simptoma bakterioza na breskvama u leto 2011. godine na području Smedereva i okoline posledica su infekcija ostvarenih u toku mirovanja vegetacije prethodne ili ranijih godina. 

Zato, ponovo ukazujemo i podsećamo:

Jesenje plavo prskanje je obavezno za koštičavo voće

Za ovo prskanje se koriste bakarni preparati, iz kojih oslobođeni bakarni joni imaju baktericidno i fungicidno delovanje.

Zašto i čemu PLAVO prskanje koštičavog voća?

Ovim prskanjem treba zaštiti stablo i njegove grane i grančice od brojnih patogena koji prezimljavaju na kori, u pukotinama kore,rak-ranama, mumificiranim plodovima i sl.
Svako prodiranje bilo kog od ovih patogena u drvo voćke neminovno dovodi do slabljenja njene snage, manjeg roda u narednoj vegetaciji i do skraćivanja dužine života voćke i dužine eksploatacije zasada.

Sl.1 Svi razlozi za plavo prskanje – novembar 2011

Osnovna namena ovog prskanja je:

 1. Opšta dezinfekcija stabla od patogena koji se nalaze na njemu i sprečavanje infekcije preko ranica od otpalog lišća, pukotina od mraza i ostalih oštećenja nastalih na neki drugi način;
 2. Sprečavanje posebne grupe infekcija, koje se bez ovog prskanja ne mogu držati pod kontrolom, a koje mogu nastati od momenta opadanja prvog lista i tokom čitavog perioda mirovanja voćaka.

To su infekcije koje izazivaju sledeći patogeni:
 

 1. Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas mors – prunorum
  (prouzrokovači rak-rana i izumiranja grana koštičavog voća)
 • najveća brojnost ovih bakterija je tokom jeseni i pred kretanje vegetacije;
 • u jesen, infekcija se ostavruje preko ranica od otpalog lišća i dr. Moguća je i na temperaturama ispod 0°C. Kada uđe u voćku, bakterija naseljava elemente drveta i kore – tim brže i jače što su uslovi nepovoljniji za voćku. Ove infekcije su osnovni uzrok šteta, koje se mogu manifestovati naredne ili kroz 2 – 3 godine, kao izumiranje drveta i kore. I, što je još bitnije, kada se štete pojave, nema više efikasnog suzbijanja.
 • ovi patogeni ostvaruju infekcije i u toku leta,ali, tada nastaju daleko manje štete
 1. Stigmina carpophilla (ranije: Clasterosporium carpophillum)
  prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća i krastavosti plodova kajsije i breskve)- Ovaj patogen napada i mladare, čim opadne lišće, a infekcija je moguća već na temperaturama od 2°C do 4°C. Infekcija mladara je izuzetno opasna, jer mladar naredne godine i dalje raste, ali se na napadnutom delu stvaraju rak – ranice iz kojih se izlučuje smola:kada se te ranice (pege) prošire, dolazi do prstenovanja mladara i njegovog sušenja iznad tog dela,

Sl.2 Letorast inficiran u mirovanju – novembar 2011
 1. Grupa bioloških činilaca parazitne prirode koji prouzrokuju prevremeno – iznenadno sušenje (apopleksiju ) kajsije:
  – odnosi se na već navedenu bakteriju Pseudomonas syringae pv. syringae i gljivicu Cytospora spp – koje, pojedinačno ili zajedno, predstavljaju značajne faktore apopleksije kajsije.
  Danas se smatra da ima nekih  9, a možda i više, faktora apopleksije kajsije.
  Jesenje plavo prskanje, odnosno bakarni preparati, sasvim sigurno štite voćku od prouzrokovača žive prirode koji infekciju ostvaruju u tom periodu.

 

Kajsija - iznenadno i prevremeno sušenje
     Sl.3 Kajsija – iznenadno i prevremeno sušenje – septembar 2011
 1. Sigurnija i lakša zaštita breskve od kovrdžavosti lista breskve (prouzrokovač Taphrina deformans)
  Prskanje bakarnim preparatima u vreme početka opadanja lišća namenjeno je suzbijanju drugih uzročnika bolesti breskve (Stigmina, Cytospora, Fusicoccum).
  Istovremeno se smanjuje i infekcioni potencijal gljivice Taphrina deformans, tako što bakarni joni unište najveći deo spora patogena koje se nalaze na površini i u otvorenim ranicama na grančicama, granama i stablu.
  Tako se smanjuje potencijal ovog patogena, pa za redovne  mere suzbijanja ostaju spore koje prezime u pupoljcima i spore koje ne unište bakarni joni iz jesenjeg i ranoprolećnog plavog prskanja.
 1. Smanjenje infekcionog potencijala mnogih drugih značajnih bolesti, kao što su monilioze koštičavog voća i dr.

Vreme i broj prskanja

Standardne preporuke kažu da se prskanje izvodi kada otpadne veći deo lišća, kako bi kvalitetno oprskali grančice, grane, stablo.

Sl.4 Razlozi i vreme za plavo prskanje – novembar 2011

 To pravilo treba korigovati ako u jesen počne opadanje lišća, pa nastavi relativno toplo (iznad 0°C) i vlažno vreme. U tom slučaju plavo prskanje treba obaviti kada počne opadanje lišća,odnosno nikako ne čekati da otpadne 70% lišća. Jer, čim otpadne 5% ili 10% lišća, već ima dovoljno ranica da se preko njih ostvari infekcija dovoljno jaka da prouzrokuje štete na voćkama.
Ukoliko se oduži period vlažnog vremena i temperature iznad 0°C, prskanje ponoviti kada opadne veći deo lišća. Ovo naročito važi za zasade u kojima je prisutna smolotočina i drugi simptomi propadanja tkiva i sl.U ovom periodu prskanje treba ponoviti i u slučaju većih padavina (preko 25 mm kiše) i ako temperature omogućavaju infekciju.Vreme i broj prskanja, ali i koncentarciju – dozu primene preparata, određuje postavljeni zadatak:

KVALITETNO POKRITI BAKARNIM PREPARATIMA SVE DELOVE VOĆKE U TOKU ČITAVOG PERIODA KADA JE MOGUĆA INFEKCIJA

odnosno, kada su ispunjeni sledeći uslovi:

 •  prisutan infekcioni potencijali gljivica i bakterija,
 •  otvorene ranice od opadanja lišća i na druge načine nastale ranice,
 •  vremenski uslovi (temperature i vlaženje) omogućavaju infekciju.

Izbor preparata i koncetracije

 

Mogu se koristiti svi bakarni preparati: bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakar hidroksid + kalcijum hlorid.
Prednost dajemo preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida.

Citiramo Prof.Dr.Mirka Ivanovića:“Da bi bili efikasni u suzbijanju nekih patogena, kao što je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), fungicidi sa vezanim bakrom moraju imati najmanja 50% bakra u preparatu.“

Kada su u pitanju koncentacije – količine preparata, postoje vrlo različite preporuke.
Mi smatramo da treba poći od osnovnog zadatka: pokriti bakarnim preparatima grančice,grane i stablo voćaka u celom periodu kada je moguća infekcija gljivicama i bakterijama.

U svetu se taj osnovni zadatak ostvaruje na različite načine:

a) u USA se koriste jače – više koncentracije, odnosno doze po 1 ha.
Preparat Kocide
®2000 koristi se u količini 6-12 lbs/acru, što je najmanje 7kg/ha.

b) Isti taj preparat u Italiji se koristi u koncentaciji 0,25%, ali se izvodi 2-3 prskanje u periodu od početka do završetka opadanja lišća.

c) U Hrvatskoj i Srbiji registrovani su sledeći preparati za ovu namenu:

 

U Srbiji, za 2011. godinu, ima preporuka da se koriste doze uvećane  za 30%.

Ostali bakarni preparati su registrovani za primenu u vinovoj lozi, pa se na osnovu tih registrovanih koncentracija preporučuje ista ili nešto izmenjena koncentracija za prskanja u periodu mirovanja voćaka. Tako se događa da preparat Funguran OH jedan od bivših zastupnika preporučuje u dozi od 8 kg/ha za suzbijanje Taphrine deformans, a drugi zastupnik preporučuje značajno nižu dozu.
Pri odlučivanju o koncentacijama – količinama bakarnih preparata, u obzir treba uzeti i količinu bakarnih jona u preparatu i formulaciju peparata (veličinu čestica)
.

Važne napomene

Voćke treba kvalitetno oprskati – okupati ih, da tečnost može da dospe u svaku ranicu i da sklizne do korenovog vrata voćke. Da bi se to postiglo, obično se preporučuje utrošak od 400 lit. tečnosti po metru visine stabla, odnosno 1.200 lit/ha za stabla visine 3 metra.

Ako se ne može obezbediti kvalitetno prskanje, zbog vremenskih uslova (vetar) ili starog atomizera (dizne), preporučujemo dva prohoda sa polovinom doze preparata (i vode), pri čemu se drugi prohod izvodi iz suprotnog smera u odnosu na prvi, čim se osuši deposit prvog prohoda.

Zaključak

Zaštita koštičavih voćaka u periodu od početka opadanja lišća do precvetavanja (opadanja cvetnih latica) jeste uslov i osnova uspešne zaštite od glavnih bolesti koštičavog voća.

U tome, plavo prskanje (bakarnim preparatima) u periodu od početka opadanja lišća do kretanja vegetacije u proleće, predstavlja polaznu i osnovnu meru u zaštiti stabla (grana i grančica) kao osnove prinosa i obezbeđenja dugovečnosti voćnjaka.

Sl.5 Mlada a nezaštićena voćka –  novembar 2011

U godinama kada su optimalni uslovi za navedene infekcije, jesenje plavo prskanje koštičavog voća treba obaviti kada počne opadanje lišća.

Ukoliko se oduži period opadanja lišća, a vreme je vlažno i temperature su iznad 0°C, prskanje ponoviti kada opadne veći deo lišća. Ovo naročito važi za zasade u kojima je prisutna smolotočina i drugi simptomi propadanja tkiva i sl.

U ovom periodu – dok postoje uslovi za infekciju, prskanje treba ponoviti i u slučaju većih padavina (preko 25 mm kiše) i temperatura koje omogućavaju infekciju

.

Propust učinjen izostavljanjem ili nekvalitetnim izvođenjem

 jesenjeg plavog prskanja koštičavog voća

NE MOŽE SE KORIGOVATI U PROLEĆE

 

JESENJE PLAVO PRSKANJE je korisno i potrebno i u zasadima jabučastog voća, naročito kada su prisutne sledeće bolesti:
– rak kore jabuke i kruške, prouzrokovač Nectria galigena,
– rak-rane i bakteriozno izumiranje voćaka (jabuke i kruške), prouzrokovač Pseudomonas syringae pv. syringae,
– bakterijska plamenjača jabuke i kruške, prouzrokovač Erwinia amylovora.

Write a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.